ចែករំលែក
  •  
  •  
  •  
  1. ពណ៌លឿង និងមាស ជាពណ៌ដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសមកធ្វើជាកាបូបលុយរបស់អ្នក ព្រោះអាចធ្វើឲ្យមុខរបរអ្នករីកចម្រើនខ្លាំង។ ជាពិសេស ការងារអ្នកក៏អាចជោគជ័យផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានផលខ្ពស់ចូលមកជាមិនខានឡើយ។
  2. ពណ៌កាហ្វេ និងត្នោត ក៏ជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកដែរ ព្រោះ២ពណ៌នេះអាចទប់លុយអ្នកមិនឲ្យចេញក្រៅបាន។ ជាពិសេស លុយដែលចូលមកគឺមិនទាបឡើយ។ ដូចនេះ ឃ្លាំងទ្រព្យអ្នកនឹងអាចរីកធំជាមិនខានឡើយ។
  3. ពណ៌ខ្មៅ ក៏ជាពណ៌ដែលអាចជួយរក្សាលុយអ្នកបានជាប់ដែរ ដោយមិនគួរឲ្យលុយអ្នកអាចចេញក្រៅបានឡើយ។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នកដាក់យូរទៅ លុយអ្នកនឹងអាចកើនឡើងជាលំដាប់ជាមិនខាននោះទេ។ ដូចនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើសពណ៌ទាំងនេះ ដើម្បីនាំលុយច្រើនចូលមក៕  (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)